Informace pro členy

Zpráva o činnosti TJ za odbobí od 1.1.2016 - 31.12.2016 .

Výkonný výbor publikuje pro informaci členské základně roční zprávu o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2016.

Oddíl orientačního běhu informuje o akcích v roce 2016.

Oddíl orientačních sportů pro vás připravil přehled našich minulých i některých plánovaných aktivit v drobném novinovém formátu. Stahujte, sdílejte. Orientační novinky naleznete na našem webu zde.

Plánované akce ASPV v roce 2016.

Oddíl ASPV v roce 2016 plánuje pro své členy i nečleny a jejich děti řadu sportovních akcí. Podrobnosti o plánovaných akcích včetně termímů naleznete zde.

PF 2016

Výkonný výbor TJ Hostivice přeje všem svým členům a sportovním příznivcům v novém roce 2016 mnoho sportovních i osobních úspěchu.

Valná hromada 2015

Dne 25.května 2015 proběhla Valná hromada TJ Sokol Hostivice, která v souladu s novým občanským zákoníkem provedla transformaci občanského sdružení na spolek.
Současně bylo schváleno přejmenování spolku na Tělovýchovnou jednotu Hostivice z.s., která je členem České unie sportu.
Dále účastníci valné hromady přijali změnu stanov, odsouhlasili nové sídlo spolku na adrese Litovická 452, Hostivice (areál kopané).
Byl zvolen nový sedmičlenný výkonný výbor a tříčlenná kontrolní komise, na čtyřleté období. Nové stanovy, usnesení valné hromady a další dokumenty jsou přístupné na stránce Dokumenty.

Výkonný výbor TJ prosí všechny své členy, aby případné nápady, podněty, informace, fotografie a připomínky zasílali na adresu tjhostivice@seznam.cz

Děkuje VV TJ Hostivice.