Informace pro členy

Podpora činnosti TJ v roce 2018

V roce 2018 je činnost TJ a všech jeho oddílů podporována z finančních dotací od MÚ Hostivice, za což mnohokrát děkujeme. Podrobnosti o podmínkách dotace na sportovní činost jsou uvedeny v sekci dokumenty.
Současně je požádáno o dotaci v rámci programu "Můj Klub" na MŠMT. Tato žádost o dotaci prošla formální kontrolou.
VV TJ Hostivice.

Zpráva o činnosti TJ za odbobí od 1.1.2017 - 31.12.2017.

Výkonný výbor publikuje pro informaci členské základně roční zprávu o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2017.
Případné připomínky nebo návrhy na doplnění posílejte prosím na emailovou adresu tjhostivice@seznam.cz
VV TJ Hostivice.